Historia GBP w Domasławicach Drukuj Email

Gminna biblioteka publiczna w Krupach została zorganizowana w 1956r. po likwidacji biblioteki w Kowalewicach. Funkcje kierownika pełniła Elżbieta Szat. Pracę utrudniały skromne warunki lokalne i niezbyt wielki księgozbiór. W 1958 r. kierownictwo obejmuje Teresa Wachowska- Goszczyńsaka, która prowadziła bibliotekę do roku 1963. W tym czasie szczególną uwagę zwrócono na pracę z dziećmi i rozwój sieci punktów bibliotecznych.

Od połowy 1963 r. następowały dość częste zmiany lokalu i pracowników.

W 1966 r. rozpoczyna pracę Irena Szydtowska- Malińska. W 1974roku w wyniku reorganizacji administracji państwowej bibliotekę przejmuje Urząd Gminn Darłowo- budynek MDK.

Gminna Biblioteka obsługiwała tylko punkty biblioteczne a pracę z czytelnikami prowadziła jej filia w Jeżyczkach.

Od maja do grudnia 1975 r. etat był nie obsadzony.

W grudniu 1975 r. pracę w GBP rozpoczyna Jadwiga Ładuniuk.

Dzięki staraniom czynionym przez WiMBP w Koszalinie i Urzędu Gminy w Darłowie od dnia13.11.1976 r. biblioteka rozpoczyna pracę w nowych doskonałych warunkach, ponieważ została przeniesiona do Domasławic. Trzy pokoje wyposażono w nowy sprzęt biblioteczny.

W 1979 r. biblioteka została przeniesiona do innego budynku. Księgozbiór biblioteki liczył 5940 woluminów. Z usług biblioteki korzystało 109 czytelników. Od września pracę w bibliotece po Izabeli Wachowskiej przejęła Zofia Bielecka.

Dnia 10.10.2000 roku pracę w bibliotecę po Zofii Bieleckiej przejeła Dorota Dąbska, która pełni obowiązki dyrektora GBP po dzień dzisiejszy.

Stan księgozbioru na koniec 2008 r. wynosił 15283 woluminów.