RODO

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach, Domasławice 31, 76-150 Darłowo.

Inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domasławicach jest Beata Swat.

Dane kontaktowe:

adres korespondencyjny: Domasławice 31, 76-150 Darłowo.

adres e-mail: biblioteka133@wp.pl