Projekt pn. „Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim”

Projekt pn. „Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim”

Pod koniec 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach zrealizowała projekt pn. „Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
 

Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracownika biblioteki poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-14 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, a także wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
Uczestnikami 31-godzinnego kursu była 6-osobowa grupa dzieci w wieku 10-14 lat, które podniosły swoje kompetencje cyfrowe. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach o tematyce „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie” z wykorzystaniem platformy Teams.
Nasza biblioteka w ramach projektu otrzymała sprzęt elektroniczny w postaci 4 laptopów oraz 2 tabletów, który zostanie wykorzystany do celów edukacyjnych oraz rozwijania umiejętności komputerowych użytkowników korzystających z oferty naszej biblioteki.
Dziękujemy uczestnikom projektu za wielogodzinną wytrwałą pracę, za ogromną kreatywność i aktywność w wykonywaniu ćwiczeń warsztatowych i życzymy dalszych sukcesów.

Dodaj komentarz

Tagi

Jeszcze nie ma treści do pokazania.

Social Links