podpisanie umowy

Napisał  Administrator wtorek, 07 maja 2019 08:40 | 0 comments
  • Drukuj
  • E-mail

7 maja 2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domasławicach dyrektor Dorota Dąbska podpisała umowę z pełnomocnikiem firmy: Zakład Ogólnobudowlany „PRIMA” Zenek Bednarek, Marcinem Bednarek  na realizacje zadania przebudowy piętra budynku gminnego w miejscowości Wiekowo poprzez utworzenie sali tradycji regionalnych.

 W wyniku realizacji inwestycji powstanie miejsce, które w różnych formach (pikniki, prelekcje , spotkania czytelnicze, zajęcia edukacyjne i wystawy) propagować będzie wiedzę z zakresu rybactwa, ekologii i turystyki regionu.

Operacja ta realizowana jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Całkowity koszt projektu wyniesie: 519 818,10 złotych, z czego dofinansowanie: 290 000,00 zł, w tym udział środków UE w ramach EFMR: 246 500,00 zł. Zakończenie robót planuje się na 31 października 2019r.

 

blog comments powered by Disqus