Program Rozwoju Bibliotek Drukuj Email

Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach brała udział w I rundzie PRB. Byliśmy biblioteką partnerską Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie (wespół z Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta w Sianowie oraz Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Barwice).

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

DOSTAWY SPRZĘTU DO BIBLIOTEK

Biblioteki uczestniczące w I rundzie programu otrzymały sprzęt informatyczny. Łącznie na terenie całej Polski do bibliotek dostarczono:

 • ponad 1400 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym,
 • prawie 1300 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu),
 • ponad 240 drukarek A3,
 • ponad 150 laptopów,
 • ponad 150 projektorów multimedialnych wraz z ekranami

Dodatkowo każda biblioteka uczestnicząca w programie (1865 placówek) otrzymała aparat cyfrowy wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia", który pokazuje, na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy biblioteki.

W sprzęt zostało również wyposażonych 18 bibliotek wojewódzkich, a także Biblioteka Narodowa. Jest on objęty pięcioletnią gwarancją.

CYKL PRAKTYCZNYCH SZKOLEŃ

Składa się z trzech rodzajów szkoleń: warsztatu planowania rozwoju biblioteki, szkoleń informatycznych i szkoleń specjalistycznych.

Pracownicy bibliotek ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki. W całej Polsce wzięło w nim udział prawie 1800 osób. Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Bibliotekarze zakończyli też pracę nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek, które są rezultatami szkoleń.

Uczestnicy pierwszej rundy PRB zakończyli już udział w szkoleniach informatycznych i specjalistycznych.

Podczas szkoleń informatycznych pracownicy bibliotek dowiadują się, jak w pełni wykorzystywać dostarczony do bibliotek sprzęt. Organizatorami szkoleń informatycznych są biblioteki wojewódzkie. W pierwszj rundzie PRB w szkoleniach informatycznych uczestniczyło prawie 1300 osób.

Bibliotekarki i bibliotekarze - uczestnicy I rundy PRB - mieli możliwość uczestnictwa w dwóch wybranych modułach szkoleń specjalistycznych:

 • Biblioteka - miejsce dla młodych
 • Multimedia i nowoczesna komunikacja
 • Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać
 • Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych
 • Miejsce dla obywateli: e-administracja
 • Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych
 • Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą
 • Biblioteka - miejsce promocji kultury

Biblioteki mają ponadto możliwość uzyskania tzw. mikrograntów. Środki te będą przeznaczane na spotkania kilku współpracujących ze sobą bibliotek, co ułatwi integrację środowiska bibliotekarzy i wymianę doświadczeń.

Więcej informacji: http://biblioteki.org/pl