Sala Tradycji Regionalnych w Wiekowie

Za ponad pół miliona złotych w Wiekowie(gmina Darłowo) powstanie sala tradycji regionalnych, w której znajdą się m.in. dokumenty związane z rybackością regionu.

Na inwestycję pozyskano 290 tys. złotych dofinansowania z programu operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Umowę podpisali: Dorota Dąbska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach oraz Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

– W wyniku realizacji inwestycji powstanie miejsce, które w różnych formach (pikniki, prelekcje , spotkania czytelnicze, zajęcia edukacyjne i wystawy) propagować będzie wiedzę z zakresu rybactwa, ekologii i turystyki regionu – mówi wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski.

Przebudowane i wyremontowane zostanie piętro budynku, na parterze którego usytuowany jest Dzienny Dom Senior+. Do budynku zostanie dobudowane osobne wejście. Powierzchnia pomieszczeń sali tradycji regionalnych będzie zajmowała ponad 350m2. Znajdą się tam: sala konferencyjna, pomieszczenia przeznaczone na rozmieszczenie gablot informacyjnych związanych z historią regionu, sala pomieszczenia czytelni, w której eksponowane będą dokumenty związane z rybackością regionu, pomieszczenia biurowe, toalety.

W ramach inwestycji w budynku świetlicy zostaną wykonane tablice informujące o szlakach turystycznych, tablice tematycznie
związane z rybactwem w regionie, tablice opisujące sposoby ochrony środowiska wodnego regionu oraz inne tablice i fotografie związane z historyczną relacją regionu.


7 maja 2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domasławicach dyrektor Dorota Dąbska podpisała umowę z pełnomocnikiem firmy: Zakład Ogólnobudowlany „PRIMA” Zenek Bednarek, Marcinem Bednarek na realizacje zadania przebudowy piętra budynku gminnego w miejscowości Wiekowo poprzez utworzenie sali tradycji regionalnych.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie miejsce, które w różnych formach (pikniki, prelekcje , spotkania czytelnicze, zajęcia edukacyjne i wystawy) propagować będzie wiedzę z zakresu rybactwa, ekologii i turystyki regionu.
Operacja ta realizowana jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Całkowity koszt projektu wyniesie: 519 818,10 złotych, z czego dofinansowanie: 290 000,00 zł, w tym udział środków UE w ramach EFMR: 246 500,00 zł. Zakończenie robót planuje się na 31 października 2019r.