RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych – „RODO” podajemy treść Klauzuli informacyjnej, z którą prosimy się zapoznać:

Klauzula informacyjna dla użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr. 119, s. 1) informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domasławicach jest Pani Beata Swat, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  3. Podanie danych jest niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
  4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  5. Dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania w przypadku nieścisłości.
  8. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie i zażądać ich usunięcia.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż ich przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ich ochronie.
Dział: Wydarzenia