Betlejemskie Światełko Pokoju

Napisał Administrator | czwartek, 09 stycznia 2014 17:34 | 0 comments
Betlejemskie Światełko Pokoju fot. Bożena Kupracz

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności" i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

 

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.
18 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich z Dąbek jak co roku przyłączyła się do tej idei. Przekazała w dniu 20.12.2013 roku Światełko Parafii p.w. M. B. Częstochowskiej w Darłowie, Patronom drużyny, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Parafii polsko- katolickiej w Bukowie Morskim, parafii p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Dąbkach oraz znajomym i rodzinom harcerzy. Niech przyniesie w darze Dobro i Pokój wszystkim ludziom!
„Czuwaj!" hm. Bożena Kupracz

Add comment